Homunculus

Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego

 

Akcje popularnonaukowe

Koło Naukowe bierze czynny udział w różnych przedsięwzięciach promujących naukę. Rokrocznie uczestniczy aktywnie w organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Uczestniczymy ponadto w Dniu Mózgu, Nocy Biologów, Krwawym Piątku, Targach Akademia, Magii Nauki i programie Poznaj pracę biologa. Ponadto gościmy z warsztatami w Polskiej Akademii Dzieci i Uniwersytecie Dzięciecym Unikids.

Zapoznaj się z naszą działalością popularyzatorską.

© Studenckie Koło Naukowe 'Homunculus'